บริการด้านกฎหมาย

บริษัท ภูมิ อินเตอร์ ลอว์ จำกัด ประกอบธุรกิจ ให้บริการด้านกฎหมาย ธุรกิจ, แรงงาน และคดีเพื่อให้นักธุรกิจทั้งไทยและต่างชาติ ได้มีผู้ช่วยด้านกฎหมายที่มีคุณภาพ มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ประกอบด้วยประสบการณ์การทำงาน ตรงต่อเวลา ราคาการให้บริการที่ยุติธรรม

มอบของขวัญประจำปี

งานเลี้ยงเปิดกิจการบริษัท SUNWARD

ประสบการณ์การทำงาน ที่ปรึกษาด้าน การตรวจสอบทุจริต การบัญชี และภาษี โรงแรมไอสน่า จังหวัดโคราช

รายละเอียดการติดต่อ

Hotline : +66974796974

Wechat OfficIAL : Bhumkhum Business center

Lawyer team contact : bhumkhum0819221108

Bhumkhum@gmail.com